Mary Kay Zásady ochrany osobních údajů

V Mary Kay si uvědomujeme důležitost ochrany osobních údajů. Také chápeme význam tzv. Zlatého pravidla, které je jedním z našich pilířů. Následující tři předpisy týkající se ochrany osobních údajů vysvětlují, jakým způsobem jsou údaje o každém z uživatelů našich webových stránek shromažďovány, chráněny a uchovávány. Kromě toho vysvětlují i možnosti, jaké má každý uživatel se svými osobními údaji.
 
Jedná se o tyto čtyři předpisy, které jsou zde dále rozvedeny:

 
Zmiňované zásady jsou v plném znění uvedeny níže.

Z jakého důvodu údaje shromažďujeme


Mary Kay shromažďuje a používá osobní údaje k tomu, aby mohla poskytovat neomezené obchodní příležitosti, úžasné přípravky a služby prvotřídní kvality pro nezávislé kosmetické poradkyně a pro jejich zákaznice, spotřebitele našich přípravků a služeb, zaměstnance a ostatní, kdo mohou přijít do kontaktu s Mary Kay. Shromažďujeme pouze ty osobní údaje, které potřebujeme znát k dosažení našeho cíle, tj. k poskytování prvotřídní kvality, hodnot a příležitostí. Kupříkladu používáme e-mailové adresy, abychom nezávislým kosmetickým poradkyním, spotřebitelům, zaměstnancům nebo zájemcům o práci mohli zasílat jimi vyžádané informace. Zpětná vazba od nezávislých kosmetických poradkyň, spotřebitelů a zaměstnanců se využívá při zkvalitňování daných přípravků a služeb.
 
Upozornění
Oznamujeme osobám, jaké údaje shromažďujeme, jakým způsobem jsou používány, zda mohou být dočasně předávány jiným osobám za účelem poskytování vyžádaných přípravků a služeb, a jakým způsobem se obracet s dotazy na Mary Kay Privacy  tým. Na našich webových stránkách je odkaz na naše Zásady ochrany osobních údajů a pro uživatele, kteří případně potřebují dodatečné informace o různých oblastech na našich webových stránkách, vydáváme dodatečná specifická upozornění o ochraně osobních údajů.

Volba
Osobám, které nám svěří své údaje, umožňujeme rozhodnout se, zda od nás chtějí přijímat další sdělení. E-maily a E-zpravodaj Mary Kay® jsou zasílány jen těm, kdo si je vyžádali, nebo těm, kterým mají být zaslány na žádost nezávislé kosmetické poradkyně. V našich sděleních je uvedeno, jak se odhlásit nebo „odstoupit“ od zasílání dalších sdělení. Můžeme se dotázat jednotlivců, zda se chtějí účastnit průzkumu trhu, a na základě jejich svolení je kontaktovat.

 
Technologie
V Mary Kay používáme technologie k lepšímu zabezpečení služeb pro naše nezávislé kosmetické poradkyně, spotřebitele, zaměstnance a další. Říkáme jim, kdy používáme technologie, které mají něco společného s ochranou osobních údajů. Internetové cookies nepoužíváme ke shromažďování nebo uchovávání vašich osobních údajů, ledaže k tomu obdržíme Vaše svolení nebo Vám to předem oznámíme.

Přístup
Mary Kay přijímá opatření k tomu, aby námi používané osobní údaje byly správné. Jednotlivcům umožňujeme přiměřený přístup k osobním údajům, které nám poskytli, pro jejich kontrolu a případnou opravu nebo aby nás mohli požádat, abychom tyto údaje nepoužívali.

Zabezpečení
Mary Kay chrání osobní údaje, které má jako společnost k dispozici, prostřednictvím postupů a opatření obvyklých v daném odvětví tak, aby zabránila jejich ztrátě, zneužití, neoprávněnému přístupu k nim, jejich odhalení nebo pozměnění. Přístup k osobním údajům mají pouze ti, kdo jej potřebují k plnění svých povinností. Osobní údaje neuchováváme déle, než je nezbytně nutné ke splnění obchodního účelu, k němuž byly shromážděny, ledaže ze smluvních, právních důvodů je nezbytné, aby tyto údaje nebyly po určitou dobu vymazány.


Předávání údajů

Osobní údaje můžeme předávat do databází Mary Kay v jiných zemích, než kde byly původně poskytnuty. Náš Celosvětový program ochrany osobních údajů vyžaduje stejnou úroveň zabezpečení osobních údajů ve všech oblastech, kterou zajišťujeme s pomocí zavedených postupů a smluv. Údaje lze dočasně předávat obchodníkovi nebo obchodnímu partnerovi za účelem poskytování služeb pro společnost Mary Kay a/nebo nezávislé kosmetické poradkyně. Tito obchodníci a obchodní partneři jsou povinni chránit tyto osobní údaje a nakládat s nimi při dodržení stejně přísných standardů, jaké dodržuje společnost Mary Kay. Nesmí tyto údaje používat jinak než k tomu, aby poskytovali služby, které jste si vyžádali Vy, Mary Kay nebo Vaše nezávislá kosmetická poradkyně.


Děti

Mary Kay nehodlá shromažďovat údaje od dětí do 14 let nebo do věku určeného specifickým zákonem dané země. Na našich webových stránkách vyžadujeme uvedení věku s cílem zamezit získávání údajů od osob mladších 14 let.


Odpovědnost

Mary Kay očekává, že naši zaměstnanci a partneři budou mít na paměti důvěru, kterou v ně vložili ti, kdo nám svěřili své osobní údaje. Zaměstnance proškolujeme v oblasti ochrany osobních údajů a v rámci celosvětového programu na dodržování souladu se zákonem. Ti, kdo osobní údaje spravují, vyplňují formuláře hodnocení vlastního jednání, abychom zajistili, že osobní údaje jsou zabezpečené a chráněné. Pravidelně provádíme kontroly dodržování předpisů týkajících se ochrany osobních údajů. 


Souhlas použití

Zásady a postupy Mary Kay na ochranu osobních údajů se smluvně vztahují i na naše dodavatele a partnery. Podporujeme samoregulaci odvětví jakožto flexibilní prostředek, který umožňuje pružně reagovat na nově se objevující otázky týkající se ochrany osobních údajů.


Kontaktujte nás

Pro bližší údaje nebo k prostudování Zásad ochrany osobních údajů Mary Kay (Czech Republic), s.r.o.,  prosím, klikněte zde
Pro informace ohledně ochrany osobních údajů v souvislosti s Vaší návštěvou stránek Mé Mary Kay® Webové stránky nezávislé kosmetické poradkyně Mary Kay klikněte zde
 
Pro bližší informace o ochraně osobních údajů pro nezávislé kosmetické poradkyně klikněte zde.